Admitere în CLASA a IX-a. Vezi cum va fi Calendarul şi Metodologia de Organizare.

ADMITERE în clasa a IX-a de LICEU. Elevii din clasa a VIII-a, anul acesta vor susţine înscrierea la liceu, în perioada 8-12 iulie 2016. Repartizarea computerizată se va face în data de 19 iulie 2016. Elevii care vor să urmeze cursurile profesionale trebuie să se înscrie în perioada 26 – 27 iulie.

ADMITERE LICEU 2016. Admiterea absolvenţilor de clasa a VIII-a la liceu se va desfăşura după aceleaşi reguli ca în ultimii ani, respectând Metodologia din 2010 şi se va face în perioada 23 mai – 29 iulie.

Absolvenţii clasei a VIII-a participă la Evaluarea Naţională, examen naţional care reprezintă modalitatea de evaluare sumativă a competenelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial. Procedurile de organizare, calendarul de desfăşurare, disciplinele la care se susţine Evaluarea Naţională şi programele care stau la baza elaborării itemilor sunt stabilite de Ministerul Educaiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin ordin separat. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat.

Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi, pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

loading...
 • media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
 • media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
 • nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Candidaţii respinşi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ sau la alte unităţi de învăţământ.

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016 – 2017

 • 23 – 24 mai – Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 25 – 28 mai – Desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 30 mai – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini, depunerea contestaţiilor
 • 31 mai – Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini
 • 23 – 24 mai – Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 25 – 28 mai – Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 30 mai – Afişarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor
 • 31 mai – Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

 • 13 mai – Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
 • 24 iunie – Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
 • 11 – 13 iulie – Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
 • 14 – 16 iulie – Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special  Citeste mai mult pe RTV.NET