Cum şi când se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire!

În fiecare sezon friguros, Guvernul României acordă ajutoare de încălzire pentru familiile nevoiaşe, totul ca acestea să treacă mai uşor peste cheltuielile mari, necesare încălzirii locuinţei. În această privinţă, Autorităţile Locale aşteaptă dosarele întocmite de reprezentanţii adulţi ai fiecărei familii care solicită ajutorul dat de stat.

Principala condiție pentru primirea ajutorului de încălzire în sezonul rece este legată de cât de mari sunt veniturile celui care cere acest ajutor, singur sau împreună cu familia sa, după caz. Legislația în vigoare prevede însă și alte circumstanțe care pot duce la respingerea unei cereri pentru ajutorul de încălzire. Mai exact, dacă solicitantul e proprietarul unor bunuri anume, mobile sau imobile, nu are dreptul să primească acest sprijin social.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței îl pot cere atât familiile, cât și cei care locuiesc singuri, dacă nu-și permit să suporte costurile cu încălzirea în perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2017 și 1 martie 2018. Dacă documentele necesare sunt depuse până azi, cel târziu, atunci ajutorul poate fi primit încă din luna noiembrie, scriu cei de la avocatnet.ro

Una din principalele condiții pentru acordarea ajutorului e mărimea veniturilor solicitantului. Potrivit OUG nr. 70/2011, condițiile privind venitul sunt următoarele, în funcție de modul cum se face încălzirea și de tipul de beneficiar:

  • în cazul energiei termice:
    • ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 1,572 ISR (786 de lei);
    • persoanele singure pot obține ajutorul dacă au un venit net mediu lunar de maximum 2,164 ISR (1.082 de lei);
  • în cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 1,230 ISR (615 lei).

Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzire este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI
Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili

loading...
Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar

Pana la 0.310 x ISR =155 lei 

0.108 x ISR = 54 lei

Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei

0.096 x ISR = 48 lei

Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei

0.088 x ISR = 44 lei

Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei

0.078 x ISR = 39 lei

Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei

0.068 x ISR = 34 lei

Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei

0.060 x ISR = 30 lei

Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei

0.052 x ISR = 26 lei

Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei

0.040 x ISR = 20 lei

Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei

0.032 x ISR = 16 lei

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar

Pana la 0.310 x ISR =155 lei 

0.524 x ISR = 262 lei

Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei

0.380 x ISR = 190 lei

Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei

0.300 x ISR = 150 lei

Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei

0.240 x ISR = 120 lei

Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei

0.180 x ISR = 90 lei

Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei

0.140 x ISR = 70 lei

Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei

0.090 x ISR = 45 lei

Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei

0.070 x ISR = 35 lei

Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei

0.040 x ISR = 20 lei

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica *
* se acorda consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de incalzire precum si celor care din motive tehnice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau gazelor naturale si care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, scriu cei de la primarie6.ro

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar

Pana la 0.310 x ISR =155 lei 

0.480 x ISR = 240 lei

Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei

0.432 x ISR = 216 lei

Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei

0.384 x ISR = 192 lei

Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei

0.336 x ISR = 168 lei

Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei

0.288 x ISR = 144 lei

Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei

0.240 x ISR = 120 lei

Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei

0.192 x ISR = 96 lei

Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei

0.144 x ISR = 72 lei

Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei

0.096 x ISR = 48 lei

Ajutorul pentru incalzire acordat beneficiarilor legii 416/2001
Pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0.116 x ISR = 58 lei / lunar.

Limitele de venituri şi cuantumurile ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică:

Venit net mediu lunar pe membru de familieCompensare
procentuală
Până la 155 lei90%
Între 155,1 lei si 210 lei80%
Între 210,1 lei si 260 lei70%
Între 260,1 lei si 310 lei60%
Între 310,1 lei si 355 lei50%
Între 355,1 lei si 425 lei40%
Între 425,1 lei si 480 lei30%
Între 480,1 lei si 540 lei20%
Între 540,1 lei si 615 lei10%
Între 615,1 lei şi 786 lei5%

Persoanele singure beneficiază de o majorare de 10%, care se adaugă la procentul pentru familie afişat. Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 lei şi 1082 lei compensarea procentuală este de 10%.

Atunci când se stabilește venitul net mediu lunar sunt luate în calcul toate veniturile realizate în luna anterioară lunii depunerii cererii. De asemenea, autoritățile țin cont și de bunurile mobile și imobile pe care le au solicitanții. În acest sens, există o listă a bunurilor care, dacă se află în proprietatea solicitanților, duc la refuzarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Sursă FOTO.

Ultima oră! De reţinut că se primesc cereri până în data de 11 noiembrie 2017.