Ultima ORĂ! Ce se va întâmpla cu PENSIILE ROMÂNILOR, începând de la 1 iulie 2018

MODIFICÃRI la plata pensiilor … Între Compania Naţionalã Poşta Românã şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Agenţia Naţionalã pentru Plãţi şi Inspecţie Socialã, precum şi Casa Naţionalã de Pensii Publice, s-a încheiat un act adiţional prin care s-a convenit modificarea calendarului de execuţie a drepturilor de protecţie şi asistenţã socialã, dar şi de distribuire a taloanelor mov, începând cu luna iulie 2018, scriu cei de la vremeanoua.ro

Pensiile de asigurãri sociale de stat, IOVR şi de agricultori, vor fi achitate: la domiciliul titularilor în perioada 1-15 a lunii de platã; la ghişeul oficiului poştal a doua zi lucrãtoare dupã ultima zi de platã.

De reţinut este faptul cã, înapoierea mandatelor de pensii rãmase neachitate se va face a treia zi lucrãtoare dupã ultima zi de platã, la sediul oficiului. Plãţile restante pentru aceste categorii de pensii se fac în perioada 11-15 a lunii de platã, iar la ghişeul oficiului poştal, douã zile lucrãtoare dupã ultima zi de platã.

Plãtile pentru veteranii de rãzboi, vãduvele acestora şi vãduvele de rãzboi se vor face în perioada 1-15 a lunii de platã la domiciliul titularului, iar la ghişeul oficiului poştal, douã zile lucrãtoare dupã ultima zi de platã. Înapoierea acestor categorii de pensii neachitate se va efectua în a treia zi lucrãtoare dupã ultima zi de platã la oficiul poştal.

Distribuirea taloanelor mov pentru beneficiarii care au optat pentru plata drepturilor în bancã, în cont curect sau pe card se va face la domiciliul titularilor în perioada 1-15 a lunii de platã şi la ghişeul oficiului poştal pânã în ultima zi lucrãtoare a lunii.

loading...

Pentru pensiile din cadrul MAN, MAI, SRI, ANOF, DGASPC, perioada de achitare va rãmâne neschimbatã.

Citiţi mai multe informaţii interesante pe portalul vremeanoua.ro