ANUNŢ important! Ca să mai primeşti PENSIE eşti OBLIGAT să DEMONSTREZI că încă mai eşti VIU

Anunț important pentru pensionari care trăiesc în străinătate și iau pensie de la statul român! Conform noii legi a pensiilor, toţi pensionarii trebuie să dovedească de două ori pe an că nu au murit, scriu cei de la ziarulromanesc.net

„Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor băneşti acordate de casele teritoriale de pensii stabiliţi pe teritoriul altor state, denumiţi în continuare beneficiari nerezidenţi, au obligaţia de a transmite semestrial, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie ale fiecărui an, un certificat de viaţă”, se arată la alin. (5) al art. 102 din noua lege a pensiilor.

În noua lege este prevăzut foarte clar, faptul că, beneficiarul va suporta cheltuielile de transfer a drepturilor băneşti.

”Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.197/2010, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar şi de către casele teritoriale de pensii.

Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, cuvenite şi neîncasate, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat”, se mai prevede în noul act normativ.

loading...

Sursă FOTO. Citiţi mai multe informaţii interesante despre comunitatea românilor din străinătate, pe portalul ziarulromanesc.net