Românii pot obţine 36,6 milioane euro nerambursabli, pentru firmele mici și mijlocii…

Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, anunţă că întreprinderile mici și mijlocii pot obține noi finanțări nerambursabile. Se doreşte astfel, lansarea unui nou apel de proiecte pentru Prioritatea de Investiţii 2.2 – IMM. Regiunea Vest dispune de o alocare financiară de 36,6 milioane euro în cadrul apelului 2 de proiecte pentru PI 2.2, scriu cei de la pressalert.ro

Cine poate beneficia de aceşti bani?

Întreprinderile mici și mijlocii pot obține noi finanțări nerambursabile prin Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest anunțând lansarea unui nou apel de proiecte pentru Prioritatea de Investiţii 2.2 – IMM. Regiunea Vest dispune de o alocare financiară de 36,6 milioane euro în cadrul apelului 2 de proiecte pentru PI 2.2.

Se poate primi solicitare de finanțare din partea societăților sau societățile cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii). Proiectele pot fi depuse exclusiv prin aplicația MySMIS, în perioada 24.12.2019 – 24.03.2020.

Investiții eligibile pot fi pentru construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/ servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online; implementarea procesului de certificare/ recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale). Articolul continua dupa reclame …

loading...

Proiectele trebuie implementate în mediul urban. Fac excepție întreprinderile mijlocii, în cazul cărora locul de implementare poate să fie și în mediul rural. Se pot acorda finanțări nerambursabile de minimum 200.000 de euro și maximum 1 milion de euro. Cofinanțarea din partea
solicitantului trebuie să fie de minimum 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, respectiv de
minimum 55% în cazul întreprinderilor mijlocii.

Versiunea finală a Ghidului solicitantului – condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru această prioritate de investiții poate fi consultată pe site-ul ADR Vest, la secțiunea POR 2014-2020/ Ghiduri de finanțare –
https://adrvest.ro/2-2-imm-apelul-2/ și pe site-ul programului –
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/apeluri-lansate/772-ghid-specific-2-2-imm-relansare-2019.

Sursă FOTO. Citiţi mai multe informaţii interesante pe portalul pressalert.ro