VESTE BUNĂ. Ajutorul de deces s-a majorat la 6.095 de lei. Cine poate solicita aceşti bani?

Începând cu 1 ianuarie 2022, ajutorul de deces sau de înmormântare s-a majorat substanțial, urmare a majorării salariului minim brut pe economie, scriu cei de la antena3.ro

Majorarea ajutorului de deces a fost făcută conform Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, publicată în Moniforul Oficial, începând cu prima zi a anului. Până la sfârşitul anului 2021, ajutorul acordat de către stat era de 5.380 de lei și a ajuns la valoarea de 6.095 de lei.

Majorarea salariului mediu brut va influența în mod direct și valoarea ajutorului de deces, acesta din urma calculându-se în funcție de valoarea salariului.

Ajutorul de înmormântare s-a majorat 

Cuantumul ajutorului de deces se va acorda diferențiat, după cum urmează:

– suma de 6.095 de lei va fi acordată persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului un pensionar;
– suma de 3.048 de lei va fi acordată în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului.

Ajutor înmormântare 2022

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original)

Cine poate solicita ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:

a) soţul supravieţuitor;

   b) copilul;

    c) părintele;

    d) tutorele;

    e) curatorul;

    f) oricare altă persoană.

Sursă VIDEO: Ştiri De Actualitate Sursă FOTO. Citiţi mai multe informaţii interesante pe portalul antena3.ro